Close

Mogelijk gemaakt door Wijs & van Oostveen 

Rotatiebeleggen

Direct contact? Bel ons op 020 638 82 26

Unieke beleggingsaanpak

30 jaar ervaring in vermogensbeheer

Net zoveel zekerheid als bij de bank

20 specialisten in dienst

Ontdék vermogensbeheer met meer rust

Vermogensgroei 

met meer rust

Ontdék of het wat voor u is

Vergelijk uw rendement met dat van Rotatiebeleggen en vraag uw persoonlijke rendementsvergelijking aan:

Ontdék de rendementsopbouw

Vergelijk uw rendement

Alle informatie van Rotatiebeleggen over rendementen, kosten en risico’s vindt u hier.

Met Rotatiebeleggen heeft uw vermogen de kans om rustig te groeien. Hiermee wordt gestreefd naar zo min mogelijk pieken en dalen, ofwel een lage beweeglijkheid van uw vermogen.


Rotatiebeleggen is een uniek systeem dat mooie resultaten heeft opgeleverd in de praktijk. Met een gemiddeld netto rendement van 5,1% per jaar over de afgelopen 10 jaar met het neutrale beleggingsprofiel. *

Leer hoe uw rendement tot stand is gekomen in vergelijking tot Rotatiebeleggen

1

Upload uw huidige portefeuilleoverzicht

3

Ontdék het nu zelf en vraag uw persoonlijke rendementsvergelijker aan.

2

Neem de proef op de som!

Ontvang uw persoonlijke rendementsvergelijking

Vergelijk uw rendement

Over Wijs & van Oostveen

Al meer dan 30 jaar doet Wijs & van Oostveen, als beleggingsspecialist, meer voor u en uw vermogen. In ons kantoor aan de Herengracht in Amsterdam, zijn 20 toegewijde specialisten met veel knowhow dagelijks bezig om voor u de beste resultaten te behalen. Onze manier van werken laat zich het beste omschrijven als ambitieus, doelgericht en betrokken.


Wijs & van Oostveen is niet gebonden aan een bank of verzekeraar maar opereert volledig onafhankelijk. 

Dit geeft ons de vrijheid om u als klant centraal te stellen en onze kennis van de markt zo optimaal
mogelijk in te zetten. Als u belegt via ons kantoor heeft u net zoveel zekerheden als bij uw bank.


De belangrijkste kenmerken van Rotatiebeleggen

Het streven naar geleidelijke groei

Over de afgelopen 10 jaar met het neutrale profiel 5,1% rendement per jaar*

Unieke beleggingsaanpak

Instappen vanaf € 100.000,-

Net zoveel zekerheid als bij de bank

Ontdék het nu zelf en vraag uw persoonlijke rendementsvergelijker aan

Lid van

Logo DNB

Onder toezicht van

DSI logo

Bekend van

Autoriteit Financiële

Markten

WIJS & VAN OOSTVEEN

Herengracht 491

1017 BT Amsterdam


Telefoon

020 - 638 82 26

E-mail

info@wijs.nl

Copyright © 2017 Wijs & van Oostveen

* Het weergegeven 10-jaars-nettorendement van gemiddeld 5,1% is behaald met Rotatiebeleggen met het neutrale profiel en betreft een combinatie van 1) een simulatie van de nettorendementsontwikkeling in de periode van 31 mei 2007 t/m 20 september 2015 en 2) een werkelijk behaald nettorendement in de periode van 21 september 2015 t/m 31 mei 2017. Deze fictieve en werkelijke, in het verleden behaalde, resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven nettorendement is door Wijs & van Oostveen zorgvuldig berekend, inclusief maximaal 0,8% aan transactiekosten, 0,7% aan management fee per jaar en 6% aan performance fee per jaar. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Bekijk onze website voor meer informatie over de kenmerken, rendementen, kosten en de risico’s.