Rendement

Nettorendement per jaar van de drie beleggingsprofielen van Rotatiebeleggen*

Van Tot %R/JR Zeer Behoudend Behoudend Behoudend Offensief
30 sept 2020 30 sept 2021 1 jaar -0,4% 3,3% 12,9%
30 sept 2018 30 sept 2021 3 jaar 2,4% 4,0% 7,1%
30 sept 2016 30 sept 2021 5 jaar 1,2% 2,7% 5,5%
30 sept 2011 30 sept 2021 10 jaar 3,6% 4,4% 6,4%

Nettorendementsontwikkeling van Rotatiebeleggen*

   Gesimuleerd nettorendement
   Werkelijk nettorendement

NETTOPERFORMANCE PER JAAR 3,6%
(GEMIDDELD OVER 10 JAAR)  

 

NETTOPERFORMANCE 2021 -1,3%
(T/M 30 september)  

 

* De nettorendementsontwikkeling van Rotatiebeleggen Zeer Behoudend betreft een simulatie in de periode van 30 september 2011 t/m 20 september 2015. Rotatiebeleggen is in de praktijk toegepast en vanaf 21 september 2015 t/m 30 september 2021 zijn werkelijke rendementen behaald. Deze fictieve en werkelijke, in het verleden behaalde, resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven nettorendement is door Wijs & van Oostveen zorgvuldig berekend, inclusief maximaal 0,4% aan transactiekosten en 0,8% aan management fee per jaar. Vóór 30 juni 2021 werd 100% van de portefeuille beheerd op basis van roteren. Na deze datum is het roteren beperkt tot 50% van de portefeuille, de andere 50% van de portefeuille kent een vaste samenstelling, waarbij een beter beleggingsresultaat wordt beoogd maar ook meer risico wordt genomen dan voorheen. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

   Gesimuleerd nettorendement
   Werkelijk nettorendement

NETTOPERFORMANCE PER JAAR 4,4%
(GEMIDDELD OVER 10 JAAR)  

 

NETTOPERFORMANCE 2021 0,9%
(T/M 30 september)  

 

* De nettorendementsontwikkeling van Rotatiebeleggen Behoudend betreft een simulatie in de periode van 30 september 2011 t/m 20 september 2015. Rotatiebeleggen is in de praktijk toegepast en vanaf 21 september 2015 t/m 30 september 2021 zijn werkelijke rendementen behaald. Deze fictieve en werkelijke, in het verleden behaalde, resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven nettorendement is door Wijs & van Oostveen zorgvuldig berekend, inclusief maximaal 0,6% aan transactiekosten, 0,9% aan management fee per jaar en 6% aan performance fee per jaar. Vóór 30 juni 2021 werd 100% van de portefeuille beheerd op basis van roteren. Na deze datum is het roteren beperkt tot 50% van de portefeuille, de andere 50% van de portefeuille kent een vaste samenstelling, waarbij een beter beleggingsresultaat wordt beoogd maar ook meer risico wordt genomen dan voorheen. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

   Gesimuleerd nettorendement
   Werkelijk nettorendement

NETTOPERFORMANCE PER JAAR 6,4%
(GEMIDDELD OVER 10 JAAR)  

 

NETTOPERFORMANCE 2021  8,7%
(T/M 30 september)  

 

* De nettorendementsontwikkeling van Rotatiebeleggen Behoudend Offensief betreft een simulatie in de periode van 30 september 2011 t/m medio oktober 2013. Rotatiebeleggen is in de praktijk toegepast en vanaf medio oktober 2013 t/m 30 september 2021 zijn werkelijke rendementen behaald. Deze fictieve en werkelijke, in het verleden behaalde, resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven nettorendement is door Wijs & van Oostveen zorgvuldig berekend, inclusief maximaal 0,65% aan transactiekosten, 0,95% aan management fee per jaar en 12% aan performance fee per jaar. Vóór 30 juni 2021 werd 100% van de portefeuille beheerd op basis van roteren. Na deze datum is het roteren beperkt tot 50% van de portefeuille, de andere 50% van de portefeuille kent een vaste samenstelling, waarbij een beter beleggingsresultaat wordt beoogd maar ook meer risico wordt genomen dan voorheen. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.