Kosten

Onderstaande vergelijkende kostenmaatstaf (VKM) toont u de optelsom van de geschatte kosten per jaar, indien u de dienstverlening van Rotatiebeleggen bij Wijs & van Oostveen afneemt. Dit is inclusief alle kosten die trackers, waarin voor u belegd wordt, rekenen. De kosten zijn een indicatie. De precieze kosten die u uiteindelijk betaalt zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening verder op onze website.

Maak uw berekening

,00